Onderwijsinnovatie

Wat is er nu mooier dan het vertalen van theoretische inzichten in vaardigheden die professionals direct in hun praktijk kunnen toepassen? Dat is het gevoel dat mij drijft bij het maken van nieuw onderwijs. Voor de inzichten die ik in de loop der tijd – al dan niet door eigen onderzoek – heb mogen opdoen, waren echter lang niet altijd methoden voorhanden om die vertaalslag daadwerkelijk te kunnen maken. In dat geval maakte ik de benodigde methoden of instrumenten zelf.
Daarbij hou ik ervan buiten de gebaande paden te treden. Of het dan gaat om een cursus kwalitatief onderzoek in een kwantitatief bolwerk als het AMC, een gesprekstraining over morele counseling voor gynaecologen en verloskundigen, of om een volstrekt nieuwe methode om artsen (in opleiding) over hun eigen normatieve opvattingen na te laten denken: juist in de lastig te vertalen onderwerpen zet ik graag mijn tanden.

Cursus Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek is een vorm van wetenschappelijk onderzoek waarbij de resultaten niet in cijfers en tabellen worden weergegeven, maar in lopende teksten, bijvoorbeeld op basis van interviews. Toen ik in 2001 in het AMC begon was het aantal kwalitatieve onderzoekers daar op één hand te tellen. De jaren daarna nam dat aantal snel toe. De Graduate School, die het onderwijs aan promovendi verzorgt, had tot 2008 echter geen opleiding voor deze specifieke vorm van onderzoek. Ook landelijk bestond er geen cursus die alle onderdelen van het kwalitatief onderzoek omvatte. Op mijn eigen initiatief ontwikkelde ik daarom een vijfdaagse cursus die het hele proces van het opzetten, uitvoeren en rapporteren van het onderzoek besloeg. De cursusopzet was, met een maximum van 15 deelnemers, sterk interactief. De cursus, die ik in de periode 2008 – 2011 zes keer gaf, met deelnemers uit het hele land, won in 2009 de Most Outstanding Course Award van de AMC Graduate School.

MIMES-gespreksmodel

Op grond van de expertise van mijn promotie-onderzoek, hielp ik in 2007 mee met de ontwikkeling van een cursus “Counseling over prenatale screening” voor de regio Amsterdam. Voor de gesprekstraining dacht ik gebruik te kunnen maken van bestaande methodieken. Er bleek echter geen praktische gespreksmethode te vinden voor het bespreken van slechte uitslagen en daarmee samenhangende beslissingen. Daarom ontwikkelde ik de MIMES-methode voor morele counseling. Inmiddels gaat de cursus haar zesde jaar in, en staat het MIMES-model daarin nog steeds centraal.
Ook voor de Verloskunde Academie Amsterdam verzorgde ik onderwijs op basis van dit model. Wat ik tijdens het ontwikkelen bovendien al vermoedde, blijkt te kloppen: het MIMES-gespreksmodel is geschikt voor alle soorten interactie met patiënten of cliënten waar zorgverleners verschillende rollen combineren. Vanuit De Goede Werker bieden we de MIMES-training dan ook voor uiteenlopende zorgsettings aan.

Waardenweb

Kan het ethiekonderwijs niet leuker? En reflectiever? Bijvoorbeeld door met beelden te werken, liefst op een interactieve manier? Dit waren zo ongeveer de gedachten toen ik, in 2005, voor het eerst nadacht over een webtool die dokters zou helpen op een zinvolle, relevante manier met ethiek bezig te zijn. De pilotversie die we in 2008 voor de Huisartsopleiding maakten, bleek in de onderwijspraktijk goed bruikbaar. Met medewerking van een groot aantal ethiekdocenten en inhoudsdeskundigen maakten we, gefinancierd door het AMC, vervolgens de versie die nu via www.waardenweb.nl algemeen beschikbaar is. Deze folder geeft een beknopte beschrijving van Waardenweb.
Bij de lancering in 2011 kon Waardenweb direct al op grote belangstelling rekenen. De landelijke pers besteedde er uitvoerig aandacht aan. Onder het kopje ‘in de pers’ op de website zelf zijn alle artikelen en radio-interviews terug te vinden.
Ook op verschillende congressen werden Waardenweb en de Engelse versie Moralmap.com enthousiast ontvangen Kroon op het werk was de prijs die ik mocht ontvangen van mijn vakgenoten, de Nederlandse Vereniging van Bio-ethiek. In het juryrapport staat onder meer dat Waardenweb op dat moment (maart 2012) “waarschijnlijk wereldwijd de standaard is voor ethiekonderwijs op het web”.
Vanuit De Goede Werker verzorg ik, als bedenker van Waardenweb, workshops voor docenten en trainers die deze webtool in hun eigen onderwijs willen toepassen.