(Dag)voorzitter

Elk congres staat of valt met een goede voorzitter. Een frisse, uitnodigende opening kan de toon zetten voor de hele – vaak lange! – dag. Een goed getimede interactie met het publiek kan het energieniveau direct doen stijgen. Net zoals een halfslachtig geleide discussie, met de microfoon te lang bij de verkeerde persoon, die energie als een plumpudding kan laten inzakken.

Ervaring en profiel

Zelf probeer ik als dagvoorzitter allereerst ontspannen te zijn. Vriendelijk en deskundig: dat is hoe ik de rol van voorzitter liefst invul. Uiteraard wel streng waar het moet (tijdbewaking!), maar altijd soepel waar het kan (improvisatie is soms onvermijdelijk). Daarbij heb ik gebruik leren maken van wat eenvoudige trucjes, bijvoorbeeld bordjes met respectievelijk 5, 1 en 0 ophouden om de resterende tijd in minuten aan te geven. Sprekers op het podium verliezen nu eenmaal gemakkelijk de tijd uit het oog.
Verder informeer ik vooraf goed naar het doel van het congres of symposium. Een grote bijscholingsbijeenkomst vraagt om een andere voorzittersrol dan een opiniërend treffen tussen onderzoekers en beleidsmakers. Mijn bijdrage als voorzitter stem ik dan ook zorgvuldig met de congresorganisatie af.
Inhoudelijk ben ik goed thuis in de medisch-wetenschappelijke wereld, in de zorg in brede zin en in het hoger onderwijs. Zie voor mijn eigen congreservaring, ook in de rol van voorzitter, bij Presentaties congressen.

Gespreksleider

Behalve voor (grotere) congressen ben ik inzetbaar bij specifieke gespreksvormen.  Ik ben opgeleid als gespreksleider van zogeheten Spiegelgesprekken. Dit is een in het AMC ontwikkelde methode om patiënten groepsgewijs feedback te laten geven aan hun zorgverleners. Ook ben ik beschikbaar voor het begeleiden van focusgroepen in het kader van kwalitatief onderzoek, en voor andere kleinschalige gespreksvormen.

Overweegt u mij als dagvoorzitter of gespreksleider in te huren: